Se listen: Disse kan bli meddommere i Gran

Et drøyt hundretalls personer skal velges som meddommere i Gran kommune for de neste fire årene. Torsdag 14. mai sluttbehandler kommunestyret saken. Her finner du navnelistene.