Se listen: Disse kan bli meddommere i Lunner

Om lag 75 personer er foreslått som meddommere fra Lunner de neste fire årene. Listene skal nå ut på høring.