Vi spurte folk på Jevnaker hva de var opptatt av før valget.