– Det har de siste dagene vært like mye snøsmelting som om det hadde regnet 20-30 mm hver dag i store deler av Sør- og Østlandet, sier Per Glad, jordskredvakt i NVE, i en pressemelding.

I tillegg er det tirsdag ventet store mengder regn lokalt, noe som øker faren for jord-, sørpe- og flomskred.

Jordskredvakten presiserer at det er spesielt dalstrøk hvor det fortsatt ligger mye snø på fjellet ovenfor som er mest utsatt, men varslet gjelder for hele kommunen.

Gult farevarsel

Det er sendt ut gult farevarsel for Gran kommune. Varslet gjelder for deler av Østlandet, og varer foreløpig fra mandag 22. mai til onsdag 24. mai. I tillegg gjelder fortsatt farevarslet om skogbrannfare.

Lunner og Jevnaker har foreløpig ikke fått det samme varslet som Gran. Her gjelder dog fortsatt også gult farevarsel om skogbrannfare.

I varslet på yr.no kommer det frem at det er ventet mye nedbør over store deler av Østlandet i perioden mandag kveld til tirsdag formiddag. I tillegg vil de fortsatt stigende temperaturene føre til enda mer snøsmelting.

– Vannmetningsgraden i bakken øker i takt med snøsmeltingen. Dette gir økende fare for jord-, sørpe- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter, står det i varslet.

Konsekvenser

  • Skredhendelser kan forekomme
  • Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt
  • Langs vassdrag i flomområdene kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger
  • Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger
  • Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget

(kilde: yr.no)

Anbefaler at man holder seg oppdatert

Videre anbefaler meteorologene at man holder seg oppdatert om utviklingen av været og situasjonen.

– Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri før snø/is, grus, søppel, kvist og løv, står det i varslet. Dette er fordi tette vannveier med oppdemmet vann kan være med på å forårsake skred.