Jeg har lenge vært engstelig for oppdeling av regionen Hadeland der Lunner, Jevnaker og Gran, skulle lande i hvert sitt fylke. Jevnaker har forstått dette og vil sammen med Lunner søke seg til nye Akershus fylke. Det er også godt å se at Hole også har valgt denne retningen.

Gran har dessverre valgt å se nordover, til fordel for Innlandet. Ringerike har dessverre valgt å fortsette i nye Buskerud.

Ser en på kartet, vil Ringerike kommune bli et brudd i ringen rundt Nordmarka. Et nytt Akershus rundt Nordmarka vil bestå av Lunner, Jevnaker, Bærum og Nittedal.

At Buskerud senterparti ved Sigrid Simensen Ilsøy vil nekte Jevnaker og Hole kommuner å søke seg til nye Akershus, er uforståelig. For Jevnakers vedkommende, gikk kommunestyret enstemmig inn for tilknytning til nye Akershus. I et demokrati, må jo dette være avgjørende. Trodde senterpartiet var eksponent for nettopp demokrati og folkets mening. Er dette fordi noen har egeninteresse i politisk makt og posisjoner, og derfor vil gå på tvers av jevnakerbefolkningens mening?

Vil bare komme med noen argumenter for å holde Hadeland, Ringerike og Hole samlet, i felles fylke.

Kan nevne Hadeland kultursal og resten av kulturlivet med felles ressurser over alle tre kommunene. HVS og skoleruteproblematikk for familier med skolebarn/ungdom fra ulike fylker. Med Ringerike i samme fylke vil også kontakten være bedre med hensyn til videregående skoler, kulturtilbud mm. Det er i dag en rotete og utilfredsstillende kollektivtilbud. Ulike billetteringssystemer, og operatører. Mesteparten av kollektivtrafikken er jo primært Hadeland, men behovet i retning Gardermo- og Oslo-området, er jo en realitet. Ringerike har majoritet av pendlere til Oslo. Ifølge flere oppslag i lokalpressen, er pendlerne slett ikke fornøyd med Buskerus kollektivselskap Brakar.

Kollektivselskapet Ruter i Oslo og Akershus viser profesjonell og gjennomtenkt strategi. De har flere ferger i sitt ansvarsområde, så «Elrond» vil garantert bli utnyttet like bra om Gran skulle gå til Akershus. Så, hva med det felles landbrukskontoret, – går det mot Søndre Land eller Vestre Toten, nei men til Nittedal.

Randsfjordsamarbeidet bør også være en god grunn til å holde sammen. Til slutt og hver for seg er ikke politisk påvirkning minimal. Ved å stå sammen vil regionen få et større potensial.