Lunner skal vurdere gratis kjernetid i SFO for enkelte grupper

Dagens priser for skolefritidsordninga (SFO) videreføres ut 2019. På sikt kan det bli gratis kjernetid for enkelte grupper.