Sissel Skjervum Bjerkehagen: Siste dag med gjengen