Dette er et prosjekt vi som går service, sikkerhet og administrasjon/ salg og reiseliv på Hadeland videregående skole jobber med. Flere av våre kompetansemål går på at vi skal arrangere et lokalt arrangement, markedsføre og selge til en spesifikk målgruppe og sikre at alle blir godt ivaretatt.

Hele arrangementet er styrt av oss elvene, med hjelp av lærere. Vi har vært ute og besøkt alle ungdomsskolene på Hadeland for å markedsføre arrangementet vårt.

Vi jobber mye med sosiale medier for å nå fram til målgruppen vår som er 8., 9. og 10. klasse. Vi samarbeider med UngHadeland, Norsk Folkehjelp og SKAN-KONTROLL. Norsk Folkehjelp skal være med på hele arrangementet og SKAN-KONTROLL skal ha to vektere (lærlinger) på arrangementet. Vi skal ha kiosk, konkurranser og visning av filmer.

HadeLAN arrangeres fredag på skolen fra 13. mai til lørdag 14. mai. Frist for påmelding er 11. mai. Vi oppfordrer til å sjekke ut vår Facebook side for mer informasjon.