Gå til sidens hovedinnhold

Feil på alle skattekort med tabelltrekk

Artikkelen er over 3 år gammel

Skatteetaten har gjort en feil på alle skattekort med tabelltrekk for 2018, noe som kan føre til at de ansatte får baksmell neste år.

På skattetrekksmeldingen, det som tidligere het skattekortet, står det hvor mye hver enkelt ansatt skal trekkes i skatt for 2018.

I år har det imidlertid skjedd en liten feil, som kan gjøre at mange arbeidstakere trekkes for lite i skatt, og dermed risikerer baksmell neste år.

Det skriver Infotjenester.no.

Følger ikke regelverket

Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad sier det som står på skattekortet ikke er i henhold til regelverket.

– I Skattetrekkmeldingen med informasjon om skattetrekket for 2018 står det at arbeidsgiver skal trekke prosenttrekk i bonus, etterbetalingen, overtidsbetaling mv. Dette er ikke tråd i med skattebetalingsforskriften § 5-10-1 annet ledd, sier Elvestad

Denne bestemmelsen lyder:

«Når akkordoverskudd, overtidsgodtgjørelse eller annen tilleggsytelse blir utbetalt samtidig med annen lønn eller godtgjørelse som det skal trekkes i etter tabell, og tilleggsytelsen ikke er opptjent over et vesentlig lengre tidsrom enn lønnsbeløpet, skal tilleggsytelsen undergis tabelltrekk sammen med lønnsbeløpet.»

Skal bruke forskriften

Elvestad mener arbeidsgivere må følge skattebetalingsforskriften og bruke tabelltrekk også på slik overtidsbetaling, selv om det står noe annet på skattekortet.

– Etter forskriften har arbeidsgiver plikt til å benytte tabelldel av f.eks. overtid som er opptjent over en tidsperiode på en måned og som utbetales sammen med annen lønn som skal underlegges tabelltrekk, sier Elvestad.

Kan føre til baksmell

Dersom arbeidsgiver forholder seg til det som står på skattetrekksmeldingen, vil det ofte bli trukket for lite skatt.

– Tabellen tar hensyn til at det bare trekkes skatt av 10,5 månedslønner i året; siden feriepengene er trekkfrie og det bare er halvt skattetrekk før jul. Dermed trekkes det litt mer lønn de andre månedene. Prosentsatsen tar ikke høyde for dette, og dermed vil ansatte som jobber overtid bli trukket for lite i skatt hvis prosentsatsen legges til grunn. Ansatte som jobber mye overtid risikerer dermed baksmell på skatten neste år dersom arbeidsgiver følger det som står på skattetrekksmeldingen og ikke følger skattebetalingsforskriften, sier Elvestad.

Vurderer å endre teksten

Skatteetaten bekrefter at det er skattebetalingsforskriften som skal følges.

– Det er ikke noen endringer i bestemmelsene i skattebetalingsforskriften eller praksis for arbeidsgiver, men vi ser at ordlyden i teksten i skattetrekksmeldingen kan misforstås. Vi vurderer derfor å endre teksten i framtidige skattetrekksmeldinger, opplyser Merete Bergeland Jebsen i Skatteetaten.

Kommentarer til denne saken