Paret traff hverandre på nettet, og planlegger bryllup i juli 2019.

– Det er bra det skjer noe, og det arbeidet Hadelands-kommunene gjør er viktig. Temaene i kveld har vært interessante, sa Jacobsen og Reidem.

Reidem var småbarnsmor og hadde mannlig samboer da hun møtte Jacobsen for noen år siden. Det ble en stor omveltning i livet.

- Alle respekterte mitt valg, sier Reidem, som i dag har et godt samarbeid med sin tidligere samboer.

Fylksordføreren skrøt av Hadeland

– All honnør til Hadelands-kommunene. Det arbeidet dere legger ned i planen «Modige, mangfoldige Hadeland» er banebrytende og dere er landsledende som region, sa fylkesordfører Even Aleksander Hagen, som var en av innlederne.

Det kommunale samarbeidet fortsetter, og handlingsplanen skal være ferdig rundt nyttår.

35 hadde møtt fram på Hadeland Folkemuseum torsdag kveld, der temaet var «Skeiv på bygda».

- Arbeidet er godt i gang. «Modige, mangfoldige Hadeland» er en plan som sier noe om hvordan de tre Hadelandskommunene skal sikre en bedre inkludering av mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet, forteller Inge Alexander Gjestvang.

Han representerer Gran kommune i arbeidsgruppa. Der sitter også Malin Hansen Halvorsrud fra Jevnaker kommune og Vibeke Buraas Dyrnes, prosjektleder i Regionrådet for Hadeland.

Birger Berge fra Skeivt arkiv/Universitetsbiblioteket i Bergen fortalte om skeiv historie gjennom 100 år. Det er ingen tvil om at gruppa har hatt en lang og tung vei for å komme dit de er i dag, enda er det litt igjen.

 

Skoletiden kan være en utfordring

Marte Taylor Bye er en av forfatterne av rapporten «Skeiv på bygda». Dette er en rapport om oppvekst og vilkårene for unge skeive på bygda. Hun var til stede og fortalte om resultatet av undersøkelsen. Ikke overraskende er det flere som opplever skoletiden som krevende. Dette er en svært sårbar periode i ungdommens liv.

– Det er et stort ansvar å vite om disse utfordringene. Det krever handling, sa Even Aleksander Hagen. Han mener den største utfordringa er å identifisere og innrømme problemene.

– Å legge lokk på problemene gir bare næring til fordommene, sa fylkesordføreren, som selv er åpen om sin homofile legning.

Færre sosiale grupper

Å være skeiv på bygda har forskjellige utfordringer, mente Bye.

– Det er færre sosiale grupper, og relasjonene er tettere. Det er mye sladder, og ting kommer lettere ut. Dette kan være en utfordring for noen, mens det kan være en lettelse for andre, hevdet hun.

En annen utfordring er påkjenningen det er å ta tak i ting.

Inge Alexander Gjestvang ønsket å sette lyset på om terskelen for å rapportere mobbing og trakassering er for høy.

– Det refereres stadig til lovverket, men skal det være nødvendig å anmelde noen for å få slutt på slik atferd, spurte Gjestvang.

 

Språk skaper virkelighet

Det er viktig å ha et bevisst forhold til språk og begrepsbruk.

– Vi må snakke åpent om seksualitet, det er den eneste muligheten for å normalisere temaet, mente Gjestvang.

Han fikk støtte av Hagen. Han frykter at den som ikke greier å endre egne holdningene vil kunne skape fordommer mot seg selv.

Det er viktig at det bygges kompetanse inn i skolen. Da kan behov for hjelp identifiseres og tas tak i.

– Dette tror jeg ikke handler om motvilje, men rett og slett om kunnskap, sa Gjestvang. Han jobber selv i grunnskolen.

HANDLINGSPLAN

For fire år siden ble regnbueflagget heist på Halvdanshaugen. Nå jobbes det med å få på plass en handlingsplan for bedre inkludering av mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet på hele Hadeland.

Hadeland er den første regionen i Norge utenfor de store byene som lager en slik handlingsplan.

Planen behandles i kommunestyrene for vedtak før den publiseres. Planen har fokus på kommunen som arbeidsgiver og kommunen som tjenesteyter – som igjen er delt inn i underkapitler.