Fra neste år kan høstferien bli forskjøvet med en uke

Når Oppland og Hedmark slås sammen til Innlandet, blir det ny, felles skolerute. Da blir uke 41 sannsynligvis ny høstferieuke på Hadeland.