Tre av fire elever i Oppland fullfører videregående

Artikkelen er over 2 år gammel

Arbeidet med å redusere frafallet i den videregående skolen kan se ut til å bære frukter. Oppland er ett av fylkene hvor utviklingen er best.

DEL

59 prosent av elevene fullfører på normert tid. 16 prosent fullfører på mer enn normert tid. Dermed fullfører totalt 75 prosent, noe som er en økning 2,8 prosentpoeng i løpet av fem år.

Dermed var Oppland ett av to fylker med størst økning, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Hedmark hadde like stor økning, mens totalt 17 av landets 19 fylker hadde en positiv utvikling. På landsbasis fullførte 74,5 prosent av elevene.

«Oppland fylkeskommune har de siste årene jobbet med å identifisere og hjelpe elever som har stått i fare for ikke å bestå. Det har vært fokus på opplæringskvaliteter på alle arenaer, både i klasserommet, i verkstedet og ute i den enkelte bedrift som har elevene i praksis», skriver Oppland fylkeskommune på sine nettsider.

Det er satt i gang tiltak for å øke gjennomføringsprosenten enda mer.

– Andre målinger de siste tre-fire årene har gitt oss gode forhåpninger om bedre resultater på femårsmålingen. Nå skal vi arbeide tålmodig, målrettet og grundig for at enda flere elever i Oppland skal fullføre og bestå videregående opplæring i årene som kommer, sier fylkesopplæringssjef Inge Myklebust.

De ferske tallene fra SSB viser utviklingen siden 2012-kullet startet. Dette omfatter 2386 elever.

Artikkeltags