Gå til sidens hovedinnhold

Skolene tvinges til å bruke mindre på lærere og dopapir, men operafest skal vi ha?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et innlegg i avisen Hadeland den 3. mai er rådmannen i Gran kommune sitert med følgende innstilling til formannskapets møte torsdag kveld denne uka:

«Rådmannen vurderer det som viktig at Gran kommune som vertskommune bidrar til gjennomføringen av Operafest Røykenvik i 2021.

Bidraget til Operafest Røykenvik AS er relativt beskjedent i forhold til de ringvirkninger den kulturbaserte næringsutviklingen kan gi tilbake gjennom kjøp av varer og tjenester lokalt og markedsføringen av Gran kommune», skriver rådmannen i sin innstilling.

Som representanter for FAU, Foreldrenes arbeidsutvalg på Fredheim skole, mener vi dette er en lettvint måte å disponere fellesskapets penger på. Om dette er representativt for kommunens prioritering av støtte til gode formål setter vi spørsmålstegn ved de generelle økonomiske prioriteringer kommunen foretar på vegne av sine innbyggere.

På Fredheim skole er vi så heldige å ha rasende dyktige ansatte og en rektor som brenner for å gi barna våre en så god skolehverdag som overhodet mulig. De stiller virkelig opp for barna våre. Gjennom FAU støtter vi opp om deres innsats på alle måter vi kan.

Når vi gjennom FAU, og ved å følge hverdagen til barna våre, ser hvor harde prioriteringer som gjøres i skolen, blir vi rett og slett litt matte når vi hører hvordan kommunen bruker tilgjengelige midler.

Les også

Vil gi støtte til årets operafest: – Viktig med positive aktiviteter

I en skoles budsjett utgjør 100.000 kroner mange ekstra lærer- eller assistent-timer. Men elevene klager ikke. De vet ikke at 150.000 kroner er skrelt vekk fra Fredheim skoles budsjetter bare inneværende skoleår. Lærerne er lojale og vil så langt det er mulig ikke la elevene se og oppleve at de blir nedprioritert. Effektene av dette ser vi dessverre ikke umiddelbart. Investering i barna våre og i skolene våre er kanskje en kjedelig investering for en politiker som sitter i fire år, men en investering i barna våre er en investering for framtiden. Det er en investering vi i FAU ser på som mye viktigere enn at private arrangementer i bygda vår skal subsidieres. Vi oppfordrer herved politikerne våre til å prioritere barn og unge og bli gode på å fortelle oss om gode nyheter i stedet for nedskjæringer. Hva med en gladsak, som: «mer penger til skole og barnehage sikrer Fremtiden»?

Investeringer i skolen utjevner forskjeller. Investering i et kommersielt kulturelt arrangement øker forskjellene i bygda vår. Hvis 100.000 kroner skal brukes på kultur, så bruk heller pengene på bredden av kultur for barna våre. Gi barna våre kulturelle innslag i skoledagen! Ikke støtt et arrangement der gjennomsnittsalderen og demografien på dem som kjøper billett tilsier at de godt kan betale for dette selv.

Les også

Arrangørene har stor tro på operafest i år: – Vi håper på et tiltaksnivå som tilsier at vi kan ha 600 gjester

Dette er ikke et klageskriv eller et debattinnlegg mot Operafest Røykenvik. Det er mange foreldre, besteforeldre og barn som har besøkt festivalen foregående år og vi ønsker festivalen all mulig lykke til! Dette er derimot et innlegg der vi vil problematisere hvorvidt det er en fattig kommunes oppgave å støtte opp under denne typen arrangementer? Er det ikke heller kommunens oppgave å gi sine barn det beste oppvekstmiljøet de evner, til tross for en anstrengt økonomi?

Ordfører er i avisen tidligere i år etter besøk på Jaren skole sitert på at skole ikke skal være en salderingspost. Vi spør oss da, hvem er egentlig salderingsposten for 100.000 kroner i tilskudd til Operafest Røykenvik? Er det helse? Eiendom? Drift? Eller er det slik at rådmann og ordfører kan trykke opp penger til dette formålet? Vi mener at å skjule seg bak at kultur er en egen post i budsjettet ikke holder.

Rådmann påpeker i sitt saksinnlegg at støtte til Operafest Røykenvik gir «ringvirkninger i den kulturbaserte næringsutviklingen» i kommunen vår. Hvis så er tilfelle og rådmannen ser på dette som en investering kommunen vil tjene penger på, vil vi gjerne at rådmannen sannsynliggjør hvordan disse 100.000 kronene tjenes inn igjen og kan brukes til å vedlikeholde skolene våre eller gi barna våre bedre vilkår på skolen de neste årene.

Hvorfor ta opp dette akkurat nå spør du deg kanskje, kjære politiker? Det er jo tross alt bare skarve 100.000 kroner. Det kan så være, men vi i FAU etterlyser med dette en bredere verdidebatt blant våre folkevalgte som går ut over denne ene bevilgningen. Vi ønsker oss politikere som tør å si nei. Tør å prioritere hardt. Tør å satse på framtiden!

Det er nå engang slik at dere kun har én pott penger å bruke. Hvem skal prioriteres ned, slik at andre kan prioriteres opp er opp til våre folkevalgte. Det er vår jobb å velge riktige politikere. Vi håper at vi med dette innlegget kan synliggjøre at det i denne saken er stor avstand mellom de prioriteringene som gjøres i formannskap og kommunestyre og de behovene vi i FAU ser at kommunen har. For oss i FAU vil svaret alltid være at barn og unge bør komme først. Vi håper at våre politikere og rådmann kan enes om at det er framtiden som er aller viktigst å sikre. Så får kultur for de få være salderingspost.

Vi vil videre påpeke det absurde i at Gran kommune i rådmannens innstilling påtar seg et «vertskommune»-ansvar for gjennomføringen av et privat, kommersielt arrangement. Ja, arrangementet benytter et areal i Gran kommune, men det er ikke dermed sagt at kommunen har noe vertsansvar for arrangementet.

For å legge ballen død, foreslår FAU at følgende fremmes av rådmannen for formannskapsmøtet torsdag kveld:

«Rådmannen vurderer det som viktig for Gran kommune å prioritere sin kjernevirksomhet foran gjennomføringen av Operafest Røykenvik i 2021.

Bidraget Operafest Røykenvik AS søker om går ut over vår evne til å støtte opp om vår kjernevirksomhet, som blant annet er å bidra til et godt oppvekstmiljø for barn og unge. En klar prioritering av våre barn og unge vil føre til langsiktig og god markedsføring av Gran kommune. Barnefamilier som søker seg til Hadeland vil se at Gran, til tross for en trang økonomi, prioriterer sine barn og unge hardt opp mot andre formål»

Med ønsker om en god debatt om harde prioriteringer.

Innlegget er debattert i og signert av et samlet FAU ved Fredheim skole

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.