Det gikk både vinter og vår og sommer før klagen på skøytebanen ble avgjort

I fjor høst sa kommunen ja til skøytebane på torget i Gran. En naboklage ble avslått i planutvalget like etterpå, hvorpå klagen gikk til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Nå foreligger avgjørelsen derfra.