Slik er det lokale eiendomsmarkedet akkurat nå

Salgstallene for bruktboliger viser at Gran ligger over samme periode i fjor, fra 1. januar til 17. februar. I Lunner er derimot boligsalget halvert hittil i år i forhold til samme periode i 2019.