Allerede tidlig i kontrollen ble en tungtransport med overlast og en sjåfør med tilsynelatende ugyldig førerkort stanset. I utgangspunktet kunne alt av kjøretøy bli stanset, men det var en overvekt av småbiler som ble vinket inn.

Trafikken var til tider høy, så man rakk langt fra å kontrollere alle, opplyser Bjørn Uno Rogneby, seniorinspektør i Statens vegvesen.

Etter endt kontroll ser det totale resultatet slik ut:

* Én overlast, og som følge av den en anmeldelse på manglende sikring av lasten. Dette er grusbilen Hadeland omtalte tidligere onsdag. Overlasten var på 2,2 tonn og dokumentert allerede på veiingen da bilen forlot grustaket.

* Én sjåfør med førerkort som gikk ut i 2014, også denne ble omtalt tidligere i dag. Her hevder sjåføren at britiske myndigheter har gjort en feil, men dette har ikke vegvesenet fått dokumentasjon på ennå. Inntil dette eventuelt er på plass kan ikke sjåføren kjøre videre selv.

* To begjæringer om avskilting. Én hadde mangellapp fra før, og én hadde ikke omregistrering i orden. Begge fikk ordnet det på stedet.

* Sju mangellapper, på grunn av slitte dekk, manglende lys og så videre.

* Åtte fikk bruksforbud. To av disse var utslitte bremser, slik at det var stål mot stål. Begge disse var småbiler.

– Mange har sykler hengende på tilhengerfeste, men uten at det er synlig skilt og lys. Da må man enten putte sykkelen i bilen, slik noen gjorde, eller sette igjen sykkelen og få ordnet så man får skilt og lys bak, sier Rogneby.

I tillegg opplyser han at Arbeidstilsynet har 14 stykker på blokka til oppfølging, men han kan ikke si noe nærmere om disse.

– Hva tenker du om kontrollen samlet sett?

– Det er omtrent som forventet. Noe er jo sesongbetont, som dette med sykler. Det var ganske mye trafikk i dag, og de aller fleste har ting på stell.

Her stanses sjåføren med 2,2 tonn overlast: – Dette er ille