Slik havnet radioaktivt stoff i Vigga under byggingen av nye riksveg 4

I 2017 ble Granstunnelen åpnet med hornmusikk, statsrådsbesøk og et yrende folkeliv. Nå forteller en tilsynsrapport om det som karakteriseres som alvorlige avvik i forbindelse med byggingen.