Gå til sidens hovedinnhold

Sløsing av midler

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette har vært et velkjent problem gjennom 50 år. Hvis SVV vedkjenner seg problemet med dårlig skilting må dette være et enkelt problem å løse omgående på begge sider av undergangen. Sjåfører vet hvor høye kjøretøy de har, og hvis de har bestått synstesten for førerprøve og leser oppgitt høyde kan de blåse igjennom. Men de prøver siden de vet det er margin på 15/20/25 centimeter. Kjøring på rødt lys/ for nær forankjørende blir bøtelagt med 7250 kroner.

Tilbake til noe jeg kaller sløsing av midler: Oppgradering av 241 fra Kleggerud til jernbaneundergangen på Jevnaker/ endring av kryssløsning samt gangvei. På strekningen er det to husstander 200 m fra Ringeriksdelet, ingen gangveitilknytning på Ringerikssiden. Alle vogntog fra nord for nevnte undergang mot Lunner med høyde over 3,9 meter har en mannsalder kjørt Norderhov nyveien Risesletta Jevnaker tur retur, cirka 3,5 mil ganger to.

Bygg jernbaneundergangen lik høyde med Vangsundergangen 240 Fjordlinna (3,8 m). Slik kan høye vogntog på nye E16 som vil levere/ henter varer på Jevnaker benytte ny rundkjøring på Eggemoen, med flott vei til Jevnaker. Besparelse kjørelengde med ny E16 kontra 50 års veiproblemer 2,9 mil ganger to. Dette vil i hovedsak tilsi personbiltrafikk fra Kleggerud til nevnte jernbaneundergang. Ulykkesveien kan omdøpes. Senking av undergangen grunnet vannproblem i dagens høyde og fall til Randsfjorden, med senking 0,3 meter - beklager er ikke med.

Det er meget positivt hva SVV bidrar med til Jevnakers innbyggere ad ny E 16, men Jevnaker kommune burde involvere sine borgere litt mer (mitt syn). Jeg vil bemerke myke trafikanter i sentrum kontra resten av kommunen, hvis noen føler seg glemt ta kontakt. Kryssing av E16 Hermannstjærn/ Jevnaker sentrum, rask løsning med god belysning. Må det skje en ulykke før noe skjer.

Kryssing av E16 Tosogata /Lemvigveien, her bør rask løsning også prioriteres for kryssing begge veier, med god belysning Kryssing av Fjordlinna Vang mølle /240 en fysisk bom til på elvesiden med god belysning. Olumbslinna kryssing E16 Kanadaveien/ Jevnaker kirke monter god belysning for kryssing begge veier. Denne kryssingen gjelder alle husstander tilsluttet Kanadaveien

Undertegnede føler arbeidet for myke trafikanter ved Klinkenberg/ Ragnhildrud/ Nedre Olimb/ Øvre Olimb er halvgjort arbeide. Alle husstander langs E16 fra Presthagen til Øvre Olimb må gå langs E16 uten gatelys samt myke trafikanter tilsluttet Sagengveien / Gjerdingsveien / Midtre Olimb og tidligere gamle Gjærumsbutikken med hus på to sider.

Min påstand ad endringer av jernbaneundergang og kryssløsning er sløsing av midler. Flytt også gangveimidlene til områder hvor det bor mengder utsatte myke trafikanter, men alle er like betydningsfulle (prioritering).

Kommentarer til denne saken