Småbruket skulle egentlig jevnes med jorden – nå vil «alle» ha det

Det gamle småbruket ligger midt i den opprinnelige motorveitraseen. Nå er det stor interesse for å sikre seg huset med den store tomta.