Pinseaften var det formell åpning av den nye Båhusbrua. Sikrere, høyere og flottere enn den gamle, som har gjort jobben i 100 år. Glitre Energi har bekostet brua.

– Selvsagt fikk pådriveren for ny bru, Ingolf Sevaldrud, æren av å klippe snora, skriver Magne Rustad i en pressemelding fra hytteforeningen. Rustad er formann i Bjonskog hytteforening.

Riktignok er markeringen av den nye brua noe forsinket, noe som skyldes at den avslutter et større arbeid med oppgradering av områdene rundt Rovtjern, Svarttjern, Båhusfjorden og Vestlandsfjorden. 

Bjonskog Hytteforening har i de siste årene gjennomført en storstilt oppgradering og utvidelse av turstiene i området, med rydding, veivisere og kart. Fylkeskommunen, Gjensidigstiftelsen og en av hytteeierne har bidratt økonomisk. Bjonskog almenning og Brandbu og Tingelstad almenning har velvillig stilt områdene til disposisjon. 

Hytteforeningen har også foretatt en gedigen ryddeaksjon i området og har samlet sammen ca. 50 kubikk med med diverse fra strandsonen. Det kan nevnes 23 båter, fem kanoer, tre båthengere, en stor stålcontainer og en mengde gamle materialer.

– Dette har vært mulig med god hjelp fra hytteeierne, grunneier, Gran kommune og politiet. Alt dette har gitt området et skikkelig løft og vi synes det har blitt veldig fint. Tusen takk til alle som har bidratt. Det er et godt samarbeid som har gjort dette mulig og ikke minst at noen ildsjeler har gått foran med ideer og tilrettelegging, sier Rustad.