Anders (48) fra Harestua vil bli rektor i Hole

Av

Røyse skole i Hole kommune i Buskerud søker ny rektor. En av søkerne er Anders Michelsen fra Harestua.