Disse 63 vil utvikle næringslivet i Innlandet. Én av dem er fra Hadeland

Artikkelen er over 1 år gammel

Innovasjon Norge er på jakt etter finansrådgivere som vil være med å utvikle næringslivet i Innlandet. Det meldte seg 63 søkere, hvorav flere fra Vestoppland. Bare én av søkerne er bosatt på Hadeland.