Kjetil Ulset fra Brandbu er en av fem søkere som vil bli Gjøviks nye skolesjef

Gjøvik kommune skal ansette ny skolesjef. Det har meldt seg seks søkere til stillingen, hvorav den ene har trukket søknaden sin etter søknadsfristens utløp. En søker er av kommunen innvilget fritak fra å stå på offentlig søkerliste.