SE SØKERLISTA: Fire menn og sju kvinner vil bli assisterende rektor på Lunner ungdomsskole

Da Lasse Juliussen fikk jobben som rektor ved Lunner ungdomsskole, ble hans tidligere stilling som assisterende rektor ledig. Nå er søkerlista klar.