Tidligere landsted i engelsk stil fredes

FREDES: Solheim i Lunner fredes. Her ser vi hovedbygningen på eiendommen. – Bygningene er tegnet av arkitekt Thorvald Astrup, som var blant de mest benyttede arkitekter de første tiårene av 1900-tallet, skriver Oppland fylkeskommune på sin nettside.

FREDES: Solheim i Lunner fredes. Her ser vi hovedbygningen på eiendommen. – Bygningene er tegnet av arkitekt Thorvald Astrup, som var blant de mest benyttede arkitekter de første tiårene av 1900-tallet, skriver Oppland fylkeskommune på sin nettside. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Eiendommen Solheim, som i dag huser Lunner barneskole, er nå fredet. Det er Oppland fylkeskommune som melder dette på sin nettside.

DEL

Den arkitektoniske kulturminneverdien på Solheim karakteriseres som høy.

– Formålet med fredningen er å bevare hovedbygning, stall, stabbur, peisestue, mur og hageanlegg ved Solheim. Dette som et arkitektonisk og kulturhistorisk viktig eksempel på et landstedsanlegg oppført tidlig på 1900-tallet i jugendstil inspirert av engelske forbilder. Kulturhistoriske verdier i anlegget som helhet skal også sikres, heter det på fylkeskommunens nettsider.

Det er Lunner kommune som i dag eier Solheim.

Bygd som landsted

Solheim ble oppført som landsted for Anton A. Skøien på hans eiendom fradelt farsgården Vestre Skøien i 1898. Bygningene ble oppført mellom 1903 og ca. 1914. Hagen på Solheim ble anlagt som en engelsk landskapshage. En granittmur rundt halve hagen rammer inn anlegget til en helhet.

– Det som bidrar til å gi denne bygningen en særskilt kulturminneverdi er beliggenheten. Tilsvarende villaer er gjerne oppført i byer og ikke i et jordbrukslandskap slik som i Lunner. Øvrige bygninger i anlegget er heller ikke typiske landbruksbygninger i stil og utforming. Bygningene er de eneste av sitt slag i Oppland, noe som gjør bygningene sjeldne i regional og nasjonal sammenheng, heter det på nettsidene.

Markert etter sommeren

– Solheim er et viktig eksempel på et landstedsanlegg oppført tidlig på 1900-tallet i jugendstil inspirert av engelske forbilder. At anlegget i dag benyttes som skole gir nye generasjoner eierskap til historien, og bidrar til et godt vern og omtanke for omgivelsene inn i en aktiv hverdag. Vi er glad for det gode samarbeidet med Lunner kommune og skolen, uttaler fylkeskonservator Kristin Loe Kjelstad på nettsiden.

Der opplyses det også at fredningen vil bli markert over sommeren.

Artikkeltags