500 på Hadeland, 700 på Toten: Markante prisforskjeller på restavfall

100 kroner på Romsdalshalvøya for en kubikk, 500 hundre på Hadeland og 700 kroner hos Horisont. Hvor mye du må ut med for å levere restavfallet ditt varierer stort i Norge.