Hvert eneste år markerer Fellesorganisasjonen (FO), den Internationale sosialarbeiderdagen. I år faller dagen på 15. mars.

Fo’s definisjon av sosialt arbeid er:

Sosialt arbeid er et praksisbasert yrke og en akademisk disiplin som fremmer sosial endring og utvikling, sosialt samhold, myndiggjøring og frigjøring av mennesker.

Ut ifra dette så er det tydelig at en sosialarbeider jobber med dette som mål. I de siste årene har vi stått på og jobbet med konsekvenser av store kriser i samfunnet.

Verden har hatt en pandemi som har gjort at mange har hatt behov for hjelp for å takle livet og de ekstra utfordringene som en pandemi gir. På tampen av pandemien, når vi skulle få feire at vi hadde fått frihet igjen, bryter det ut krig i Europa.

Dagen markeres over hele verden. Det er et stort fellesskap av sosialarbeidere som står sammen, skulder ved skulder, over landegrensene. Tankene våre i disse dager går spesielt til våre sosialarbeiderkollegaer i Ukraina og i nabolandene som arbeider utrettelig for å ivareta mennesker på flukt fra krigen.

Europa står overfor en krise vi ennå ikke kjenner omfanget av. Utryggheten øker. Det vil gjelde alle, men ekstra vanskelig er det for alle som har flyktet fra kriges herjinger før og for unge som ikke har forutsetninger for å forstå hva som foregår. Aviser, nyhetssendinger døgnet rundt, mye ulikt i sosiale medier osv. øker utryggheten. Mange sliter med å sortere inntrykk og tanker: Vil det bli krig her? Vil det ramme mine nærmeste? Hva skjer etterpå?

Dette er på mange måter vår krig og. En kamp om verdier og samfunnspilarer som er viktige for oss, blant annet demokrati og organisasjonsretten.

Vi ser kamphandlinger som blir mer og mer voldsomme. Sivile mål angripes og det er rapportert om bruk av klasevåpen i boligområder. Krigen stopper ikke opp og evakuering av mennesker og mulighet til å gi nødhjelp er liten og risikofylt.

Søndag var det 2,6 millioner flyktninger som hadde kommet seg ut av Ukraina av en befolkning på 44 millioner.

Flyktninger har også ankommet Norge og vi vet at sosialarbeidere i Norge kommer til å gjør en viktig jobb ved bruk av sin spesialkompetanse til å hjelpe dem til rette.

Sosialarbeiderne i barnevernstjenestene, miljøterapeutene på skolene, de ansatte i barnevernsinstitusjonene, på familievernkontorene og sosialarbeidere andre steder, vil hjelpe barna og familiene gjennom krisa sammen med pårørende og frivillige i hele norge.

Det er betydelige ofre i denne krigen. Det at ukrainere, både i og utenfor Ukraina, ser at vi står skulder til skulder med dem, er ekstremt viktig.

Våre medlemmer står opp for de mest utsatte menneskene i samfunnet vårt. Vi står opp for trygghet.

Kjære sosialarbeider: Takk for at du står opp for trygghet i krisetid.