Gå til sidens hovedinnhold

Søsknene Schiong, vi støtter dere!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er flere beboere i det som i alle fall før het Tomtervegen Omsorgsboliger på Lunner. Noe tid etter det dere skriver om, bortfall av rengjøringshjelp, ble vi utsatt for det som kaltes «organisatoriske endringer i Tomtervegen (Tomtervegen 4 og 11)». Før det var det døgnbemannet betjening her. Vi bor i det som utleier Lunner Boligstiftelse kalte psykiatriboliger.

Først mistet vi nattevakten, og deretter ble betjeningen på dagtid redusert i flere etapper. Alt dette mislikte vi sterkt, og sendte fra alle oss klager til Tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester. De ble avvist og videresendt til Fylkesmannen i Viken (nå Statsforvalteren i Viken). Der har sakene ligget nå i mange måneder uten behandling/ avklaring. Det siste vi har hørt ganske nylig er at de er overført til Statsforvalteren i Møre og Romsdal (!) p.g.a. stor arbeidsbyrde og lang ventetid i Viken.

LES OGSÅ: Endringene i Tomtervegen: Flere bekymrede pårørende

Vi får heller ikke, vi som dere, kontakt med lederne innen Lunner kommunes Helse og mestring. 16. juni 2020 fikk vi et brev fra kommunalsjefen der om at hun i sakens anledning gjerne ville ha et møte og samtale med oss beboere her snarest mulig. Det er altså over ett år siden, og intet har skjedd!

Les også

Ole og Anne Marit har fortsatt kritiske spørsmål: – Det har vært veldig vanskelig å få kontakt med ledelsen

Jo, noe skjer: negativt. For nylig mistet vi vårt meget brukte og høyt verdsatte for det sosiale liv Fellesrom i Tomtervegen 4. Det hadde jo vært noe stengt av en helt annen grunn, covid-19-pandemien. Men nå stengt p.g.a. kommunens innsparinger!

Les også

Vil spare minst 1,2 millioner på psykisk helse: – Vi mener denne endringen vil være til beste for alle

Dette skrev vi opp og summerte sju negative vedtak for oss i brev til avdelingsleder for hjemmetjenesten avdeling Roa, med kopi til kommunalsjefen og til enhetsleder for hjemmetjenesten. Brevet var av 12. juni. Ingen av disse tre har verdiget oss noe svar eller melding om brev mottatt. Vi nevnte i brevet også at vi savnet å få møte avdelingslederen på Roa, da jo vedkommende er nærmeste over oss i hierarkiet av kommunale ledere.

Les også

Bemanningsendringene i Tomtervegen : – Vi protesterer fortsatt og ber om en vurdering av lovligheten

Og bak alt dette uklare og for oss negative ligger jo rådmannens ord til avisa Hadeland 19. oktober 2020 om at driften av helse og mestring må endres fra behovsstyrt til budsjettstyrt. At «liv og helse skal styre servicenivået», som dere søsken Schiong refererer, må jo også sees i lys av denne uttalelsen fra rådmannen.

Vi støtter dere sterkt, og håper at ordførerens ord om at «det overordnede prinsippet er at det skal være mulig og enkelt å komme i kontakt med kommunen» må bli mer enn bare fine ord.

Kommentarer til denne saken