Nylig besluttet Sparebankstiftelsen Gran årets breddegaver.

  -  Det er hele 125 lag og foreninger som mottar gaver, - stort sett til drift av foreningen. Totalt deler vi ut 648.500 kroner, står det i en pressemelding.

- Felles for de alle er at de driver allmennyttig arbeid i lokalmiljøet – til glede for veldig mange. En annen ting de har felles er at det i stor grad drives dugnadsvirksomhet knyttet til virksomheten. Dette mener vi gjør aktiviteten som drives verdifull, skaper fellesarenaer hvor folk treffes. Vi håper Sparebankstiftelsens gavevirksomhet kan oppfattes som en katalysator til slik positivt arbeid i lokalsamfunnet, står det videre i pressemeldingen.


Under kan du se oversikten over hvilke lag og foreninger som mottar gaver.

                                                2016   
 Navn kr  Beløp  
 Bjoneroa Skytterlag  kr         5 000 
 Brandbu Idrettsforening  kr       15 000 
 Brandbu og Tingelstad Jeger og fiskeforening  kr         4 000 
 Fælingbygda Skytterlag  kr         5 000 
 Gran Bokseklubb  kr         4 000 
 Gran Håndballklubb  kr         8 000 
 Gran IL Turngruppe  kr        10 000 
 Gran Jeger og fiskeforening  kr         5 000 
 Hadeland Kvinnefotballklubb  kr       10 000 
 Hadeland O-lag  kr       10 000 
 Hadeland Ride- og kjøreklubb  kr         5 000 
 Hadeland Sportsfiskere  kr         3 000 
 Hadeland Sportsskyttere  kr         3 000 
 Hadeland Turlag  kr       10 000 
 Lygna Skisenter  kr       25 000 
 Naturvernforbundet  kr         5 000 
 Midtre Brandbu UIL  kr       10 000 
 Søndre Ål Sportsklubb  kr       10 000 
 Søndre Ål Sportsklubb   kr         5 000 
 Team Lygna Skiskyting  kr         5 000 
 Tingelstad Idrettsforening  kr       10 000 
 Tingelstad Skiskytterklubb  kr         5 000 
 Tingelstad Skytterlag  kr         5 000 
 Vestre Gran IL  kr       10 000 
 Øståsen Skiløyper  kr       20 000 
 Bjoneroa Ungdomsklubb  kr         6 000 
 Fagerlund Ungdomslag  kr         4 000 
 FAU Fagerlund skole  kr         4 000 
 FAU Moen skole  kr         5 000 
 FAU Sanne skole  kr         5 000 
 Grane 4H  kr         5 000 
 Gran KFUK - KFUM speidere  kr         5 000 
 Ungdomsklubben Lidskjalv  kr         5 000 
 Bjoneroa Musikkorps  kr       20 000 
 Brandbu Bygdekor  kr         3 000 
 Brandbu Skolekorps  kr       30 000 
 Damekoret HIKK  kr         3 000 
 Fagerlund Teaterlag  kr         4 000 
 Gran Jente- og guttekorps   kr       30 000 
 Grymyrgjengen Kor og Teatergruppe  kr         5 000 
 Hadeland Janitsjar  kr       10 000 
 Hadeland Jazzforum  kr       10 000 
 Hadeland Soul Kidz  kr         3 000 
 Hadeland Soul Teens  kr         3 000 
 Hadeland Strykeorkester  kr       10 000 
 Hadeland Toraderklubb  kr         3 000 
 Hadeland Trekkspillklubb  kr       10 000 
 Jaren Hornmusikkforening  kr       10 000 
 Jaren Sanglag  kr         3 000 
 Nos Alter  kr         3 000 
 Rebels Music  kr         5 000 
 Sangkoret Karteswingen  kr         3 000 
 Vigga Vers og Visesang  kr         3 000 
 Brandbu Pensjonistforening  kr         3 000 
 Formiddagstreffet Vestre Gran  kr         2 000 
 Gran Pensjonistforening  kr         3 000 
 Gran Seniordans  kr         2 000 
 Hadeland Energi Seniorklubb  kr         2 000 
 Hadeland Seniorforum  kr         4 000 
 Røykenvik eldretreff  kr         2 000 
 Seniornett Hadeland  kr         4 000 
 Bjoneroa Sanitetsforening  kr         2 000 
 Brandbu Bygdekvinnelag  kr         2 000 
 Brandu Røde Kors  kr       15 000 
 Brandbu Sanitetsforening  kr         2 000 
 Diabetesforbundet Hadeland  kr         3 000 
 Gran Frivilligsentral  kr       20 000 
 Gran Sanitetsforening  kr         2 000 
 Hadeland lok.lag av Fibromyalgi  kr         3 000 
 Hadeland MS Forening  kr         3 000 
 HLF Hadeland  kr          4 000 
 Jaren Sanitetsforening  kr         2 000 
 Tingelstadhøgda Sanitetsforening  kr         2 000 
 Vestre Gran Bygdekvinnelag  kr         2 000 
 Vestre Tingelsatd Sanitetsforening  kr         2 000 
 Østre Gran Bygdekvinnelag  kr         2 000 
 Forum Bjoneroa  kr         3 000 
 Granlund Vel  kr         2 000 
 Grymyr byggefelts Velforening  kr         2 000 
 Jaren Grendehus "Marienlyst"  kr       15 000 
 Mæna Vel  kr         2 000 
 Oppdalhaugen Vel  kr         2 000 
 Skjellatun Vel  kr         2 000 
 Solbakken Nord Velforening  kr         2 000 
 Vestre Tingelstad Lyslag  kr         5 000 
 Barneklubben i Moen kirkestue  kr         3 000 
 Brandbu Barnekantori  kr         3 000 
 Formiddagstreffet Salem Jaren  kr         1 500 
 Gran Misjonsforening  kr         2 000 
 Gran Mannsmisjonsforening NMS  kr         1 500 
 Kirkeringen for Søsterkirkene   kr         4 000 
 Kirkebladet for Hadeland  kr         3 000 
 Kirkestua i Moen  kr         5 000 
 Kormix  kr         2 000 
 Nes Kirkering  kr         2 000 
 Områdeutvalget for Hadeland  kr         2 000 
 Pinsemenigheten Salem Jaren  kr         1 500 
 Søndagsskolen Salem Jaren  kr         1 500 
 Vestre Gran Kirkeforening  kr         1 500 
 Søndre Ål kirkering  kr         1 500 
 Civitan Club Hadeland   kr         3 000 
 Brandbu Bridgeklubb  kr         1 500 
 Donaldistene  kr         1 500 
 Gran Hagelag  kr         2 000 
 Gran Historielag  kr         6 000 
 Hadeland Dialekt og Mållag  kr         2 000 
 Hadeland Elghundklubb  kr         2 000 
 Hadeland Frimerkeklubb  kr         2 000 
 Hadeland Harehundklubb  kr         2 000 
 Hadeland husflidslag  kr         3 000 
 Hadeland Museumslag Venner  kr         6 000 
 Hadeland RC Klubb  kr         5 000 
 Hadeland Tredreierklubb  kr         1 500 
 Jaren Folkedanslag  kr         1 500 
 Kontaktforum Hadeland Amerika  kr         5 000 
 MS Brandbus venner  kr         4 000 
 Norsk Ornitologisk Forening Hadeland  kr         2 000 
 Norsk Tegneserieforum  kr         2 000 
 Pilgrimsfellesskapet RiHaTo  kr         3 000 
 Pirayaklubben i Norge  kr         1 500 
 Populærlitteraturens forening  kr         1 500 
 Steinhusets Venner  kr       10 000 
 Tegneseriemuseets Venner  kr         2 000 
 Tingelstadringen  kr         2 000 
 Zeta lokalavd. av Delta Kappa Gamma   kr         1 500 
Sum     648 500