TINGELSTAD: Med seg hadde gjestene en sjekk på til sammen 467.000 kroner – 167.000 til miniatyrskytebane ved Fredheim skole og 300.000 til utvidelse av baneanlegget på Lygna. Det sistnevnte prosjektet gir mulighet for stang- og felthurtigskyting på Lygna. Dette er skytesportens svar på langrennssportens sprint, og er blitt veldig populært, forteller representantene fra skytterlaget. Med pengegaven får de nå i havn Lygnaprosjektet, som er kostnadsberegnet til litt over 1,6 millioner kroner. Tore Hoff, nyvalgt leder i laget, sier de satser på å få til et åpningsstevne rett før Landsskytterstevnet.

Tilbud til unge

Prosjektet på Fredheim skole er først og fremst et tilbud til de unge. I skytterlagets lokale i kjelleren på skolen, er det laget en moderne miniatyrskytebane, med monitorer og framvisningsskjerm. Her skytes det med luftbørser på 10 meters hold til skivene.
– Tilbudet passer for ti år og oppover, forteller Finn Nordli i prosjektgruppa. I denne gruppa er også Åge Brovold og prosjektleder Oddvar Staxrud.
– Alt de unge deltar på i dag, koster så mye. Men hit kan de komme og det koster ingen ting, fastslår Brovold. Laget håper selvsagt at de melder seg inn, men en trenger ikke gå til innkjøp av utstyr. Seks børser er til utlån på miniatyrskytebanen. Anlegget kan for øvrig også brukes av bedriftslag og av skolen.
Tore Hoff håper investeringen vil bidra til ytterligere rekruttering. Laget har i dag 406 medlemmer, av disse er det 20 aktive skyttere under 20 år.
Han berømmer prosjektgruppa for deres betydelig innsats.
– Bare på Lygnaanlegget har Oddvar (Staxrud) lagt ned over 200 timer i år. At Oddvar er så god skytter – han har vært en av landets beste i 50 år – gjør også at de unge ser opp til ham, sier Hoff. Han legger til at det er veldig mange foreldre til unge skyttere som tar tak og bidrar med miljøskapende arbeid.

– Billig investering

At laget er flinke til å jobbe med barn og ungdom, ble framhevet av leder i Sparebankstiftelsen Gran, Ivar Fjærtoft. Og rosen returneres:
– Sparebankstiftelsen er en god bidragsyter for å ta vare på unger og ungdom. Vi som er glad i skytesporten, støtter ungdomsarbeidet i bygda. Og dette er en billig investering, fastslo Finn Nordli.