På tirsdag kan du spille fotball med stjerner fra Vålerenga i idrettsparken

PÅ BESØK IGJEN:  Over 3.000 tilskuere fikk oppleve fotballfest i Gran Idrettspark da Vålerenga vant 8-0 mot Gran i 2017. Nå kommer A-laget tilbake.

PÅ BESØK IGJEN: Over 3.000 tilskuere fikk oppleve fotballfest i Gran Idrettspark da Vålerenga vant 8-0 mot Gran i 2017. Nå kommer A-laget tilbake. Foto:

Barn, unge og fotballinteresserte familier er velkommen når Engaland kommer til Gran idrettspark tirsdag 10. september.

DEL

– Ar­ran­ge­men­tet er gra­tis og åpent for ab­so­lutt alle, uav­hen­gig om man spil­ler fot­ball el­ler ikke, sier Mi­kal Lin­stad i Gran IL.

England er et pro­sjekt i sam­ar­beid mel­lom Vå­ler­en­ga Fotball Eli­te og OBOS. Det går rett og slett ut på at Vå­ler­en­ga Fotball Eli­te be­sø­ker klub­ber i om­rå­det rundt Oslo for å ska­pe fot­ball­fest for barn og ung­dom.

Tirs­dag kom­mer der­for A-lagsspillere, tre­ne­re og klubb­le­gen­der fra Vålerenga til Gran for å trene, spille og hol­de fore­drag i id­retts­par­ken.

– Barna får trene og spille kamp med Vå­ler­en­gas A-lag. Tip­pen kom­mer med sitt show for bar­na, Vå­ler­en­ga-le­gen­der spil­ler mot lo­ka­le hel­ter og ung­dom får et in­spi­ra­sjons­fore­drag med en av våre stør­ste pro­fi­ler, skri­ver ar­ran­gø­re­ne i en pres­se­mel­ding.

Det mel­des om at OBOS span­de­rer kaf­fe til de voks­ne og har med bil­lett­in­vi­ta­sjo­ner til nes­te Vå­ler­en­ga-kamp.

– Det blir åpen kiosk og alle inn­tek­ter går til med­ar­ran­gør Gran IL, skri­ver ar­ran­gø­re­ne.


Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags