Har brukt over 300.000 på miljøtiltak – nå er banene i Gran idrettspark snart klare for vinteren

Ved Gran idrettspark er det nå gjort flere tiltak for å holde gummigranulatet på banen. – Vi oppfordrer idrettslag til å søke om midler til dette, sier Jørn Prestkvern i Sparebankstiftelsen Gran.