Klubben fryktet nedleggelse – nå avviser kommunen vegvesenets sene klage

Etter at Lunner motorsport mistet endurobanen sin for noen år siden, søkte de kommunen om å få utvide anlegget sitt på Stryken.