Kulturkontoret for Gran og Lunner har vedtatt å bevilge 50.000 kroner til Svea skilag. Pengene går til utbedring av lysløype.

Mye dugnad

Arbeidene ble beregnet å koste 85.000 kroner, eksklusiv dugnadsinnsats. Totale kostnader ble totalt på 58.000 kroner, uten dugnadsinnsats som ble på 64 timer.

Ingenting elektrisk

Svea skilag har også søkt om støtte til oppgradering av det elektriske anlegget i sportshytta på Svea. Dette arbeidet er beregnet å koste cirka 14.500 kroner.

Siden lysløypeutbedringen ble rimeligere enn antatt, bevilger kulturkontoret totalt 50.000 kroner. Det betyr at det ikke gis eget tilskudd til utbedring av det elektriske anlegget.

Fra to potter

Pengene hentes fra fordeling av kommunalt tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og 20.000 fra kulturfondet i Lunner kommune.