Det blir god mulighet for å kombinere skitur med gudstjeneste førstkommende søndag. Lygna åpner dørene på servicebygget på campingen til familiegudstjeneste.

Prest er Karin Hansen Bøe og Iver Olav Erstad spiller. Det blir trompetmusikk ved Magne Lynne og Merete F Moen.
Lygna stiller med deilig «kirkekaffe». Dette er et arrangement for alle - både små og store, spreke og mindre spreke! Det er Moen/Ål menighetsråd som står som arrangør.