Det er to veger i industriområdet. Westhagen ønsker at den ene, Gjefsenmoen, skal få navnet Auranorvegen etter Trox Auranor Norge AS, de første som bygger på det nye industriområdet.

– Som adm. dir. Per Sønderskov (som er dansk) sier: «Gjefsen ... er ganske ikke muligt at udtale for andre end nordmænd…!", skrev Westhagen i en interpellasjon til kommunestyret tidligere i vår, og foreslo at Gjefsenmoen skulle byttes ut med Auranorvegen.

Etter nordlyset

– Auranor-navnet er for øvrig utledet fra det latinske navnet på nordlyset «The Aurora Borealis» og skaper nysgjerrighet og interesse hos alle internasjonale besøkende. Hovedinngangen i det nye bygget, vil vende mot nord og nordlyset! Bedriften har derfor et ønske og forslag om at vegen, som fører fram til og forbi deres nyetablering i Mohagen Sør, kalles for Auranorvegen, fortsatte Westhagen.

Nei til firmanavn

Da interpellasjonen ble behandlet tidligere i vår foreslo ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) at navnebyttet skulle ut på høring. Og slik ble det.

– Vi vil ikke tilrå å bruke et eksisterende merkevarenavn/firmanavn i adresseringen, skriver språkrådet i sin høringsuttalelse og referer til at de tidligere har frarådd navneforslag som Swixgata og Findusveien andre steder i Norge.

– Vi hadde en tilsvarende sak for et par år siden som gjaldt Mapei industriområde i Nord-Odal, der vi godtok navnet, men der var det snakk om en etablert bedrift med lokal tilknytning. Slik vi forstår kommunens brev, er det her snakk om et område som er under utbygging, skriver rådet videre.

Ingen plikt til å forandre

I sakspapirene til kommunestyret minnes det også om det er kommunen som fastsetter vegnavn, og at det er allerede fastsatt vegnavn og tildelt en adresse på den aktuelle vegen.

– Kommunen har ingen plikt til å ta opp endring av vegnavn til behandling, heter det.

Navneforslaget behandles i kommunestyret 14. mai.