Årsaken til den stengte påkjøringsrampa er løse steinmasser etter det vegvesenet omtaler som en feilsprengning på tilstøtende industritomt, opplyser  Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Ifølge Stensrud skal entreprenøren feilberegnet under en sprengladning, slik at fjellskjæringen ble forflyttet ut mot påkjøringsrampa.

– Entreprenøren har begynt å pigge ut delen som har forflyttet seg. Rampen vil derfor være stengt inntil videre, opplyser Stensrud.

Han forteller at en geolog er til stede fredag og at trafikken går som normalt på riksveg 4. Omkjøring er skiltet.

– Vi vil etter hvert vurdere å åpne rampa med redusert framkommelighet, opplyser Stensrud.

På grunn av undergangen på Stryken kan det for store lastebiler være lurt å kjøre tilbake til Grua for å komme ut på riksveg 4.

De to neste ukene vil det også foregå følgende arbeider på riksveg 4 som vil føre til noe redusert framkommelighet:

* Tirsdag 11. juni vil det asfalteres i Volla. Det vil være manuell dirigering forbi asfaltarbeidene.

* I vinter ble det meldt om utfordringer med påkjøringsrampen fra Morstadkrysset i sørgående retning på riksveg 4. Fallet på denne rampen vil justeres i neste uke. Dette gjør at påkjøringsrampen vil være stengt for trafikk fra klokken 21.00 til 06.00 nettene til onsdag 12. juni, torsdag 13. juni og fredag 14. juni. Det vil være skiltet omkjøring om fylkesveg 16 (gamle riksveg 4).

* Fra uke 25 vil det foregå fresing og reasfaltering av nordgående kjørebane i riksveg 4 fra tunnelportal i nordenden av Granstunnelen og virka en kilometer nordover.