Dette går fram av pressemelding fra Innlandet fylkeskommune, om status i busstrafikken i 2019 i tidligere Oppland fylkeskommune.

– Det meste av veksten på Hadeland har vært på ruten mellom Dokka og Gardermoen. På denne strekningen økte antallet passasjerer med over 7.000 i 2019, noe som er mer enn en dobling. Busstilbudet fra Dokka via Hadeland til Gardermoen er relativt nytt. Vi håper busstilbudet til Gardermoen begynner å feste seg og at ruten også opplever vekst i årene som kommer, uttaler Lars Baukhol i pressemeldingen. Han er seksjonssjef i Innlandstrafikk.

For Oppland som helhet økte antallet ordinære bussreisende med 3,2 prosent fra 2018 til 2019.

I 2019 var det totalt 3,6 millioner ordinære bussreiser i Oppland. Dette tilsvarer 112.000 flere reisende enn i 2018.

Slått sammen 1. januar

Fra 1. januar 2020 ble Opplandstrafikk og Hedmark Trafikk slått sammen til Innlandstrafikk, som er en enhet i Innlandet fylkeskommune.

– Fylkeskommunen har mål om at enda flere i Innlandet skal reise kollektivt ved å tilby et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud innenfor de økonomiske rammene vi har, heter det i pressemeldingen.

Innlandstrafikk skal jobbe for å øke folks bevissthet til kollektivtilbudet og gjøre bruk av kollektiv til en større del av folks reisehverdag.

– Dette håper vi å oppnå ved å gi en god reiseopplevelse på parametere som punktlighet, trygghet og komfort. Jeg vil avslutte med å oppfordre om å bruke buss når du kan og bil når du må, forklarer Lars Baukhol.