Statens vegvesen prioriterer riksveg 4: – Hadeland heises på topp

Statens vegvesen har finjustert sin ønskeliste før Nasjonal transportplan (2022-2033)