Det er Byggindustrien som først skriver om denne saken fredag.

– Ja, jeg kan bekrefte at opplysningene Byggeindustrien sitter på i forbindelse med NCC sitt sluttoppgjør ved riksveg 4-prosjektet på Hadeland er riktig, sier prosjektleder Anne Brit Moen i Statens vegvesen. Hun peker på at årsaken til at prosjektet havnet i en slik situasjon er sammensatt.

– Det er ikke unaturlig at vi nå bruker god tid på sluttoppgjøret, det var tross alt et stort anlegg med alle ingredienser, som gikk over tre og et halvt år. Vi er i dialog med NCC og vi jobber med å få oppklart eventuelle feil og misforståelser etter at de har levert noe mer dokumentasjon. Hvor saken står når denne prosessen er ferdig gjenstår å se, sier Moen, som fortsatt håper på å unngå rettssak.

Har ligget i kortene lenge

Allerede i juli 2015 skrev Hadeland at det lå an til store overskridelser på riksveg 4 både i Gran og Lunner. Det ble forklart med at byggingen i Gran fikk en treg oppstart fordi vegvesenet var forsinket i arbeidet med innløsning av boliger. Prosjektleder Anne-Brit Moen forklarte at det også var usikkerheter rundt prosjektet i Lunner. Grunnerverv var allerede da anslått å bli dyrere enn budsjettert. I tillegg ble det endring i trase ved Holmen bru og utvidede krav til regulering av kryss på Roa. Totalt ble det anslått en merkostnad på 200 millioner kroner. 100 millioner ble tilskrevet prosjektet i Gran.

I august 2017 bekreftet Moen overfor at NCC har sendt regning for riksvegbyggingen, og at vegvesenet var overrasket over sluttsummen

Det ble da sagt at det endelige sluttoppgjøret for vegbyggingen ikke ville være klart før minimum ett år.

LES OGSÅ:

 

Nå er det altså klart at NCC krever 800 millioner kroner ekstra. Noe som dersom hele kravet innfris innebærer at den nye vegen vil ha en totalkostnad på over to milliarder kroner.

 

Ikke forsøk på å forsyne seg vel mye av sluttoppgjørkaka

Prosjektleder Arnfinn Erlien i NCC ønsker ikke å kommentere eller bekrefte størrelsen på sluttoppgjøret. Han bekrefter likevel overfor Byggeindustrien at uenigheten mellom partene er betydelig.

– Vi prøver å forhandle oss fram til enighet, sier Erlien til Byggeindustrien. Han har også fortsatt et håp om å unngå rettssak.

– Men vi snakker om en stor kontrakt som har gått over nesten 3,5 år, hvor årsaken til oppstått uenighet ofte er sammensatt, komplisert og med mange forhold involvert, sier Erlien, som ikke legger skjul på at det kan bli krevende å komme til enighet. Hadde begge parter vist mer vilje mener jeg det kunne vært mulig å rydde opp underveis. Jeg ser dette fra NCC sin side og mener selvsagt at byggherren burde lagt mer vilje i å komme til enighet da problemene oppsto, sier Erlien.

NCCs prosjektleder er klar på at kravet ikke er et forsøk på å forsyne seg vel mye av sluttoppgjørkaka.

– Vi mener kravet vårt er rettmessig, det vil si at vi verken forlanger mer eller mindre enn det vi mener vi har krav på i henhold til kontrakten. Det er selvsagt noe som er galt når vi havner i denne situasjonen, og det er heller ikke på noen måte i vår interesse at det blir slik. Vi skulle ønske at vi heller kunne bruke tiden på å være produktive i nye prosjekter, sier Erlien til Byggeindustrien.

 

Tunnelen er ett av konfliktspunktene

Ett av de store konfliktpunktene i prosjektet er den 1,7 kilometer lange Granstunnelen, som ble kraftig forsinket og som åpnet et halvt år etter resten av den 9,3 kilometer lange firefeltsveien gjennom Viggadalen.

LES OGSÅ:

 

Statens vegvesens store utfordringer knyttet til grunnerverv skapte også store utfordringer for framdriften til vegutbyggingen. De siste grunnervervene var ikke klare før flere måneder etter at arbeidene med vegen var startet.