1–2–3 – der telte de deg også!

Vegdirektoratet har statistikk på mange fra trafikken. For å få tallene må det telles.