HADELAND: Tallet på drepte og hardt skadde i trafikkulykker har gått betydelig ned de siste årene.

For ti år siden mistet 18 personer livet, mens 62 ble hardt skadd på vegene i Oppland. I 2014 mistet 7 personer livet, mens 41 ble hardt skadd. Dette ifølge tall fra Statens vegvesen.
Den samme gledelige tendensen finner vi ved sammenligne femårsperiodene 2005–2009 og 2010–2014. Den viser en nedgang i antall drepte fra 78 til 56 på veger i Oppland, som er en reduksjon på 28,2 prosent. Antall hardt skadde har gått ned fra 306 til 237, det tilsvarer 22,5 prosent.
– Tryggere biler, tryggere veger, lavere fart og bedre akuttmedisin er viktige forklaringer på hvorfor tallet på drepte og hardt skadde i trafikken er redusert de siste ti årene til tross for økt trafikk, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

I samme tekst sier regionvegsjef Per Morten Lund at framtidens biler vil ny trafikksikkerhetsteknologi hjelpe føreren til tryggere kjøring.
– Likevel er det føreren som har hånda på rattet. Hvis alle holder seg våkne, rusfrie og følger trafikkreglene vil tallet på alvorlige trafikkulykker fortsette å gå ned, sier Lund.