Her finner du «alt» om statsbudsjettet

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

(Oppland Arbeiderblad) Regjeringen foreslår å øke kommunenes inntekter med 4,075 milliarder kroner i neste års statsbudsjett.

Dette er penger kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten føringer fra staten.

Den økte rammen fordeler seg med 3,625 milliarder kroner til kommunene og 450 millioner kroner til fylkeskommunene.

– Kommunene har blitt forespeilet maks 4 milliarder kroner. Regjeringen legger ytterligere 75 millioner kroner på bordet, sier lederen i Stortingets kommunalkomité Helge Andre Njaastad.

Regjeringen pøser på med oljekroner

Regjeringen gir 6,5 milliarder kroner i skattelette og må hente ut over 225 milliarder kroner fra oljefondet for å få statsbudsjettet for neste år til å gå opp.

Regjeringen foreslår å bruke 3 prosent av oljefondets verdi, og holder seg dermed godt innenfor handlingsregelens grense på 4 prosent, får NTB opplyst. Ved å sprøyte hele 225,6 milliarder oljekroner inn i budsjettet øker finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) oljepengebruken med rundt 10 prosent fra årets budsjett.

Budsjettimpulsen – statsbudsjettet bidrag til veksten i norsk økonomi – er på 0,4 prosent.

– Det er helt nødvendig å ha en ekspansiv finanspolitikk i Norge nå. Jeg vil legge fram et budsjett godt tilpasset den økonomiske situasjonen, sa finansminister Siv Jensen (Frp) om statsbudsjettet torsdag morgen.

Klokka 10 er det er fjerde gang Jensen skal legge fram statsbudsjettet for Stortinget. Hun innrømmet at arbeidet med årets budsjett har vært litt mer krevende enn tidligere.

6,5 milliarder i skattelette

Også i år blir det omfattende endringer i skatteopplegget og lettelser på flere områder – selv om regjeringen velger ikke å senke formuesbeskatningen, slik mange ventet. Bunnfradraget øker imidlertid fra 1,40 til 1,48 millioner kroner, hvilket i praksis vil bety en viss skattelette, for eksempel for boligeiere.

De samlede endringene i skatte- og avgiftsopplegget innebærer totalt 6.446 millioner i skattelette over statsbudsjettet for neste – såfremt det blir vedtatt slik regjeringen foreslår. Dermed blir de samlede skattelettene over fire år med Høyre/Frp-regjeringen 25 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Selskapsskatten senkes videre til 24 prosent, og regjeringen innefører en egen skatt på finanstjenester som skal gi en beregnet skatteinngang på 1,8 milliarder kroner.

Grønt skifte

Det knytter seg dessuten betydelig spenning til hvordan regjeringen innretter det såkalt grønne skatteskiftet når alle grepene ses samlet. Samarbeidspartner Venstre har gått langt i å stille tilnærmet ultimative krav til oppfyllelsen fra i fjor om en vesentlig omlegging av skatte- og avgiftsopplegget i grønn retning.

Mye tyder på at det vi vet så langt – at bensin- og dieselavgiftene settes opp med henholdsvis 15 og 35 øre og at dette veies opp med lettelser på bilhold – ikke er tilstrekkelig til at Trine Skei Grande og hennes partifeller er fornøyde.

Slik NTB forstår det, vil de nye avgiftssatsene innebære økte inntekter på drøyt 1 milliard kroner.

Ifølge NRK ligger det ikke inne store miljønyheter i budsjettet som vil få Venstre til å endre oppfatningen de har hatt siden Jensen offentliggjorde «bilpakken» i budsjettet i forrige uke.

LES OGSÅ: Her er de viktigste budsjettlekkasjene

Finansminister Siv Jensen (Frp) ved huset sitt tidlig torsdag morgen. Jensen legger fram regjeringens forslag til statsbudsjettet 2017 for Stortinget klokken 10. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Finansminister Siv Jensen (Frp) ved huset sitt tidlig torsdag morgen. Jensen legger fram regjeringens forslag til statsbudsjettet 2017 for Stortinget klokken 10. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix Foto:

Milliarder til ledige

Regjeringen foreslår å sette av 1,9 milliarder kroner på statsbudsjettet til økte forsvarsbevilgninger. Ifølge NRK er 1,1 milliarder av denne summen friske midler til oppfølging av Langtidsplanen for forsvarssektoren, 240 millioner går til sjøforsvaret og 500 millioner til kjøp av jagerfly. Bevilgningen til hæren øker med 216 millioner.

Videre foreslås det 4 milliarder kroner til ekstra innsats for å bote på skadene oljekrisen har ført til på Sør- og Vestlandet.

– Selv om det ser ut som om ledighetstoppen er nådd er det for tidlig å heise flagget. Vi må satse på å lage trygge jobber også neste år, sier Jensen.

Regjeringen anslår at arbeidsledigheten vil gå ned fra 4,7 til 4,6 prosent neste år. Samtidig anslås den registrerte ledigheten å holde seg stabil på 3,1 prosent, erfarer NTB.

Forsvar og arbeidsledighet

Regjeringen foreslår ifølge NRK å øke bevilgningene til Forsvaret med 1,9 milliarder kroner som en oppfølging av langtidsplanen. 1,1 milliarder kroner av denne summen skal være friske midler.

Videre foreslås det 4 milliarder kroner på en tiltakspakke for å motvirke arbeidsledighet. Det er om lag samme størrelse som i fjor.

NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand kaller det et gjenkjennelig blåblått budsjett som følger opp de tidligere budsjettene Siv Jensen har lagt fram.

– Men hun prøver å gjøre det på en måte som ikke skal provosere så veldig mange. Det virker som mange får mye og de fleste får mer, sier han.

Sand tror ikke det ligger inne store miljønyheter i budsjettet som vil få Venstre til å endre den oppfatningen de har hatt siden Jensen selv lekket fra budsjettet i forrige uke. Han tror det blir bråk i Stortinget blant annet om samferdselspakken.

Integrering

Regjeringen foreslår å bruke ytterligere 484,9 millioner kroner på integrering og bosetting av asylsøkere neste år, ifølge Adresseavisen.

Den største økningen kommer på bosetting med 260 millioner kroner til bosetting av enslige mindreårige flyktninger og økning av ekstratilskudd for bosetting i kommunen.

Onsdag ble det kjent at en viktig KrF-sak, nemlig bistand, blir tilgodesett med 1 prosent av brutto nasjonalinntekt neste år.

Innfasing av skattereformen

Onsdag ble det kjent at skatteforliket skal settes ut i livet, og den jobben begynner neste år hvis forslaget til statsbudsjett blir vedtatt. Det er TV 2 som erfarer at regjeringen legger opp til å bruke to år på å innfase skattereformen, og at de første grepene tas på statsbudsjettet for neste år.

Det meste av substans er imidlertid fortsatt uklart, med unntak av at det skal gis «skattelettelser i bunn», altså skattelettelser til de som tjener minst.

LES OGSÅ: Spenning rundt behandlingen av statsbudsjettet

Forslag om finansskatt

Tidligere i uken ble det kjent at statsbudsjettet vil innebære et forslag om såkalt «finansskatt». Tanken bak forslaget skal være å fylle hullet på 3,5 milliarder kroner som regjeringen i fjor ville ta inn ved å innføre moms på finansielle tjenester.

Svaret skal være i en kombinasjon av arbeidsgiveravgift og en egen sats i selskapsskatten for finanssektoren. Det er ventet at flere vil motsette seg forslaget.

225 milliarder oljekroner

Regjeringen legger opp til å bruke 225 milliarder oljekroner i statsbudsjettet for 2017.

Etter det NTB erfarer innebærer dette et uttak på om lag 3 prosent av oljefondet. Handlingsregelen er styrende for oljepengebruken og tilsier at ikke mer enn 4 prosent av fondet skal brukes over statsbudsjettet. Regjeringen har satt grensen på 3 prosent og holder seg dermed akkurat innenfor.

Budsjettimpulsen blir på 0,4 prosent.

Ifølge NRK foreslår regjeringen som ventet å senke selskapsskatten til 24 prosent i tråd med skatteforliket.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags