• Jaren stasjon, Gran kommune 
  Regjeringen foreslår å bevilge totalt 754 millioner kroner innenfor programområdet «Kapasitetsøkende tiltak». Dette til å planlegge tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, og som gir en robust infrastruktur og økt kapasitet i jernbanenettet. I Oppland prioriteres hensettingsanlegg på Jaren.       
 • E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum, Ringerike kommune i Buskerud og Jevnaker kommune i Oppland 
  Anleggsarbeidene startet i 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2021. Arbeidene med lokalveinettet ventes ferdigstilt i 2022. Regjeringen foreslår å bevilge 80 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lagt til grunn at 520 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.        
 • Kistefos-Museet
  Kulturdepartementet foreslår å bevilge 1,07 millioner kroner. I år har museet på Jevnaker fått 1,045 millioner kroner.

LES MER: Penger til flomsikring i Brandbu og til Gjøvikbanen

Vekst i frie inntekter fra 2018 til 2019

Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis anslått en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,9 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2018. Kommunene i Oppland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,8 prosent.

For kommunene på Hadeland er det følgende anslag for hva frie inntekter vil være i 2019 (vekst fra anslag på regnskap 2018 i parantes):

 • Gran: 773.680 (19.422 - 2,6 prosent)
 • Lunner: 495.228 (13.110 - 2,7 prosent)
 • Jevnaker: 367.125 (8532 - 2,4 prosent)

Det er også mange forhold som berører både alle kommuner. Dette har vi ikke tatt med.