I en pressemelding fra Teater Innlandet skriver de at de har fått vite at Arbeiderpartiet har lagt inn to millioner kroner ekstra til Teater Innlandet i sitt forslag til alternativt statsbudsjett.

– Da statsbudsjettet ble offentliggjort 12. oktober registrerte vi at regjeringen nok en gang valgte å ikke kompensere landets institusjonsteatre for kommende års forventede lønns- og prisvekst. Alle teatre fikk en økning i tilskuddene som tilsvarer cirka 2,2 prosent. Når man vet hvor personintensive institusjonsteatrene er, slår det ekstra hardt ut når forventet lønnsvekst i 2018 er på 3 prosent. Vi står nå i en situasjon hvor nedskalering av vårt tilbud til publikum tvinger seg fram, sier teatersjef Janne Langaas.

Hun er derfor glad for forslaget i Aps alternative budsjett, og håper på flertall for forslaget.

– Jeg ser på forslaget om en reell økning i Teater Innlandets budsjett som en anerkjennelse av teatrets store fokus på lokal tilstedeværelse, høy turnévirksomhet og samarbeid med det frie scenekunstfeltet, sier Langaas.

Hun påpeker at teatrets budsjett i dag ligger vesentlig under de regionteatrene de mener de kan sammenligne seg med.

– Arbeiderpartiets forslag vil innebære at teatret kan opprettholde produksjonstakten og turnéaktiviteten, fortsette de rause co-produksjonene med frie kompanier og ikke minst videreføre støtten og samarbeidet med det lokale kulturlivet i Hedmark og Oppland, avslutter Langaas.