GRAVER FRAM HISTORIEN: Arkeologene Ellen Kathrine Friis og Julian Martinsen er i sving under bakkenivå ved Steinhusets grunnmur. Det største håpet om å kunne aldersbestemme huset ligger i drensrøret av tre de graver fram. Røret sees ved siden av målestaven som ligger på bakken.
Haakon Kalvsjøhagen

De leter etter Steinhusets opprinnelse

Publisert