Sterk resultatvekst i Lunner Almenning

Et årsresultat på nesten 15 millioner kroner er over en firedobling i forhold til resultatet i 2018 for Lunner Almenning.