Stor politisk enighet om videre legeutredning: – Dette er en sak som angår alle i Gran

Et enstemmig kommunestyret i Gran vedtok onsdag kveld at innretningen på framtidas legetjeneste, både på nytt sykehjem og i kommunen som helhet, skal utredes videre før den vedtas.