Under sanitetskvinnenes medlemssamling i Frivillig-huset i Brandbu 7. juni overrakte Anne Marie Solstad i sanitetskvinnene Christine Bamber, leder av foreningen Landsbyen Brandbu og ungdomsrepresentant Storm Erik Lynnebakken i LBB et gavekort på 12.000 kroner til planting av blomster og trivselstiltak i Brandbu.

En storveis gave som kommer godt med i disse dager når «nye Brandbu» skal sommerpyntes.

Det er hyggelig når to ideelle organisasjoner som sammen representerer mange av innbyggerne i Brandbu finner sammen i felles gode formål.

Det er dugnadsånd fra mange aktive frivillige som nå syns på torg og plasser i Brua.