Store endringer i NTP kan berøre riksveg 4: Hareide mener planen er urealistisk

Fullføringen av nye riksveg 4 på Hadeland ligger inne i dagens Nasjonal transportplan, uten at det har hjulpet stort. Nå varsler samferdselsminister Knut Arild Hareide store endringer i planen.